Cùng làm đẹp cho làn mi nhưng mỗi loại mascara lại có một thế mạnh riêng, chẳng hạn làm dài, làm dày, làm cong mi. Bạn có thể chọn theo đặc điểm đôi "rèm cửa sổ" hoặc theo hoàn cảnh.Chi tiết...