- Bí mật nội tâm của đàn ông là bí mật đáng giá. Nỗi đau trong lòng của anh ấy nếu bị tiết lộ sẽ đau gấp bội. Đừng nên cố gắng vạch trần bí mật nằm lòng anh ta, tốt hơn là hãy gắng sức thấu hiểu để tha thứ cho cái cách anh ấy giữ riêng bí mật cho mình.