Tuyết được "se duyên" lấy một ông chồng đã ngoài 70 tuổi. Tuy nhiên, không như những gì mơ ước, hằng ngày cô vừa phải làm việc cực nhọc nhưng tối nào về, cô cũng bị chồng hành hạ, bắt phải ...