Trong khi tại địa bàn huyện Yên Minh, Hà Giang đang nóng bỏng với vấn nạn “giết người cướp trẻ em” thì ở một xã nằm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, lại diễn ra tình trạng cười ra nước mắt: Bán con.