Hanoinet - Gia đình đổ vỡ, mọi thứ đều quá với sức chịu đựng của một cô gái nhỏ. Minh chỉ còn biết bấu víu vào T. Hơn Minh 6 tuổi, T là hình ảnh của người con trai nam tính, mạnh mẽ, từng trải.