“Em nghĩ là người phụ nữ sinh con qua đường hậu môn, vì… âm đạo quá nhỏ làm sao mà em bé chui ...