Một người bán sách Hồng Kông được trả tự do hồi đầu tuần qua cho biết ông đã nghĩ đến chuyện tự tử nhiều lần khi bị giam giữ ở Trung Quốc.