Em My bị một vết cắt dài và sâu phía sau cổ. Mất nhiều máu khiến em kiệt sức, nhưng My vẫn gắng nói cho các chú Công an biết kẻ có hành vi giết người tên là Vũ Phong.