Theo kế hoạch, đến cuối năm 2007 thành phố sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ĐTMTT). Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện nay mục tiêu này rất khó khả thi bởi ngoài việc giá bồi thường thấp thì khúc mắc lớn nhất là việc người dân được bố trí tái định cư ở đâu?