(Vitinfo) – Nhờ những bức ảnh mà tàu vũ trụ Cassini cung cấp, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều vệ tinh nhỏ nằm ở vòng đai ngoài cùng của sao Thổ - điều này chứng minh cho giải thuyết vòng đai của sao Thổ là kết quả của quá trình các vệ tinh bị nổ, vỡ vụn ra trong khoảng hàng chục triệu năm.