(Vitinfo) - Bí ẩn về sự xuất hiện của một loạt những chiếc đầu đá với những vẻ mặt khác nhau tại miền bắc nước Anh đã được giải đáp khi người nghệ sĩ đứng đằng sau những tác phẩm này đã được nêu rõ tên tuổi.