Tiểu thuyết gia Enslin luôn cố gắng đi tìm bằng chứng, để khẳng định không có ma quỷ tồn tại cho loạt sách kinh dị của mình. Tuy nhiên, lần khám phá Căn phòng bí ẩn 1408 đã làm anh thay đổi suy nghĩ.