Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đã kiểm tra theo kế hoạch tại 85 đơn vị sử dụng lao động và 7 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).

Đồng thời, cũng đã phối hợp với Sở Y tế kiểm tra liên ngành tại 6 cơ sở KCB BHYT. Qua kiểm tra, đã phát hiện và thu hồi gần 1,9 tỷ đồng chi sai quy định về KCB BHYT.

Trong 9 tháng đầu năm, BHXH tỉnh cũng đã tiếp 35 lượt công dân với 41 người. Tiếp nhận 75 đơn, bao gồm, 68 đơn kiến nghị; 2 đơn tố cáo; 5 đơn khiếu nại. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết 71 đơn và 4 đơn lưu. Đến nay, đã giải quyết 74 đơn, còn 1 đơn đang giải quyết.

Trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, tăng cường công tác tự kiểm tra. Đồng thời, duy trì và đảm bảo tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh (nếu có)...

Trọng Tài