ND - Từ ngày 5-6, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện khám, chữa bệnh vào ngày thứ 7 cho mọi người dân như ngày thường.

Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh cho mọi đối tượng; khám bệnh, nhập viện điều trị nội trú; khám kiểm tra sức khỏe; khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Trong ngày khám bệnh thứ 7, Bệnh viện phối hợp với cơ quan bảo hiểm y tế sẽ giải quyết mọi chế độ theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Như vậy những người có thẻ BHYT sẽ được phục vụ sáu ngày trong tuần thay cho chỉ có năm ngày làm việc trong tuần như trước đây. Với chủ trương này, những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh... không phải nghỉ làm, nghỉ học để đi khám bệnh, họ có thể đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày thứ 7 mà không ảnh hưởng đến công việc. Người có thẻ BHYT đúng tuyến hay vượt tuyến đều được đáp ứng mọi nhu cầu theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.