Giadinh.net - Những đồ dùng thường ngày như bát, đũa, đĩa nhựa, đĩa gốm... tưởng như rất hữu dụng và đẹp mắt, nhưng chính nó lại là thủ phạm gây nên những căn bệnh chết người.