Trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, Bến Tre là một tỉnh được đánh giá thực hiện khá tốt chủ trương của Chính phủ về xã hội hóa xây dựng và quản lý chợ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban Quản lý sang hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý.

(ĐCSVN) –

Xã hội hóa xây dựng chợ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế (Ảnh: K.V)

Tính đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có 19 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia khai thác và quản lý 22 chợ. Trong đó, có hợp tác xã quản lý và khai thác 5 chợ như ở các huyện Châu Thành, Bình Đại và Chợ Lách. Có một doanh nghiệp đầu tư xây mới, khai thác và quản lý 4 chợ. Qua đó, công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được chuyên nghiệp hơn, khai thác tối đa hiệu quả của các chợ và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân.

Ngoài huyện Châu Thành, huyện Bình Đại và huyện Chợ Lách, nhiều địa phương khác trong tỉnh Bến Tre cũng đã thực hiện chuyển đổi khá thành công như ở thành phố Bến Tre, huyện Ba Tri, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Giồng Trôm. Theo Sở Công thương tỉnh Bến Tre, công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đã góp phần thiết lập mô hình tổ chức quản lý chợ phù hợp với quy mô và tính chất của các loại hình chợ trong tỉnh, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu đời sống của nhân dân trên địa bàn, không những đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước mà còn giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại. Có thể nói, chủ trương đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, khai thác chợ, từ đó mạng lưới chợ được xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre ngày càng văn minh, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

Từ hiệu quả nói trên, trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi với các chính sách khuyến khích thỏa đáng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nhân rộng mô hình xã hội hóa xây dựng và quản lý chợ, góp phần phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đa dạng, phong phú, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh./..