(SGGP).- Ngày 17-1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói giảm nghèo.

Về triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Bến Tre có 124 xã xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có một xã đạt 16 tiêu chí, 17 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 99 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Về công tác giảm nghèo, Bến Tre đạt được kết quả đáng khích lệ, từ một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo hơn 20% nay giảm còn 8,58%. Tuy nhiên, việc giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao và hiện còn 4/124 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Địa phương có cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Bến Tre đã phát huy được sức dân, huy động được nguồn lực. Về giảm nghèo bình quân mỗi năm giảm 2% là tỷ lệ khá cao (cao hơn trung bình cả nước), xóa được hộ đói. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng Bến Tre cũng cần nghiên cứu thực hiện cách thoát nghèo bền vững, giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên.

HÀM LUÔNG