TTO - Các nhà vườn ở huyện Chợ Lách, Châu Thành, Bến Tre đang trúng mùa măng cụt và chôm chôm, được thương lái mua thu mua với giá cao: măng cụt: 13.000 đ/kg, tăng 3.000-4.000đồng/kg so cùng vụ năm ngoái; chôm chôm: 15.000 đ/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so cùng thời vụ năm trước.