Thị ủy thị xã Bến Tre vừa triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân thị xã về tên gọi cho TP tương lai.