Mỗi cánh mở vạn năm chớp mắt

Ben sen - Anh 1

mở nhụy vàng mây, thơm nõn gió

hương sắc thu muôn tinh tú

hồ xanh

cây cỏ

phận bùn

những đuôi cá tung ánh bạc thủy diệu

thủy cầm vỗ cánh vẽ đường bay

thế giới nước lịm ngủ bên sen

sen thức vào thế giới

Nói với trần gian bằng xanh

xoa những vết lòng bằng hương

tu rễ ở bùn vạn năm để tinh khôi

hương xoay trục mùa hè

những ngọn đêm qua sen mà sáng

những gương mặt qua sen mà thiền

những cánh đồng qua sen hân hoan

Tôi đến bên sen, sen thức tôi

vì sao bây giờ tôi mới hiểu?

muốn vốc hương mà hương bay mất

hôn lên nhụy, sen dịu dàng tỏa ngát

mở khóa thơm bằng tâm tĩnh

mở mắt sen bằng xanh trong

mở ta ngày lành!