Nhiều bến đò được Khu Đường sông TPHCM tuyên dương là “an toàn, tiện nghi”, nhưng thực tế chỉ toàn chở quá tải, chạy sai quy định...