Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus và Pháp đã kí thỏa thuận hợp tác mở ra triển vọng mới trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước.