Ngày 14/09/2015, cổ đông lớn Thái Văn May đã mua 47,230 cp của CTCP Sách & Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED), nâng sở hữu lên 347,840 cp, tương đương 11.596% vốn.

Tài liệu đính kèm:
BED_2015.9.18_29b9b59_12029040_1204057446274995_1235044748_n.jpg

Phương Thảo