Sau ba ngày làm việc, ngày 16/10, Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho trên 36.000 đảng viên, đã bế mạc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Công an Trung ương và lựa chọn bầu 18 đại biểu chính thức, ba đại biểu dự khuyết cùng với sáu đại biểu đương nhiên vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an Trung ương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong diễn văn bế mạc Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sỹ công an nhân dân phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân 65 năm qua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới,” Đại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2010-2015 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của lực lượng công an, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Đại hội cũng thống nhất triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới; giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và bọn phản động; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an cũng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; tăng cường công tác quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn bảo vệ an ninh, trật tự..../. Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)