Đại hội đã đề cử Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen làm ứng cử viên của Đảng cho chức Thủ tướng nhiệm kỳ tới