Bé Mina dù mới chưa đầy 3 tuổi nhưng có thể thuộc nhiều từ vựng tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác nhờ mẹ biết cách dạy.

NVCC