Đất Hải Phòng tăng không phải do nhu cầu, do chính sách thay đổi mà do giới kinh doanh bất động sản "thổi" tin đồn. Đã có không ít người vì thiếu thận trọng đã phải "ôm" giá cao, sau đó lại tiếp tục "nhân bản" nguồn tin nhằm tìm cơ hội bán lại cho đỡ thiệt.