Sáng nay, 18-4-2012, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức hội thi cơ yếu giỏi năm 2012.

Các thi sinh làm bài thi

Hội thi nhằm mục đích nâng cao trình độ nhận thức về lý luận nghiệp vụ và khả năng khai thác sử dụng các loại phương tiện kỹ thuật mật mã được trang bị, phục vụ tốt yêu cầu bảo đảm chỉ huy, chỉ đạo trong mọi tình huống, bồi dưỡng điển hình làm hạt nhân cho phong trào huấn luyện tại chức và tham gia hội thao cơ yếu cấp trên...

Hải Thượng

Email Print Góp ý