(NDH) Năm 2013, doanh thu thuần của CTCP Bibica (mã BBC-HOSE) đạt 1.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,95 tỷ đồng, vượt kế hoạch 22,95%.

Trong quý 4/2013, doanh thu thuần tăng 28% ,đạt 395,36 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh 40,5% và đạt 139,76 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân là do công ty điều chỉnh chính sách bán hàng làm tăng doanh số cùng với việc tồn trữ một số loại nguyên liệu chính (đường, tinh bột sắn..) với giá tốt nên đã góp phần làm cho tỷ lệ giá vốn hàng bán quý 4/2013 giảm 3% so với cùng kỳ.

Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2013 giảm 4,57 tỷ so với quý 4/2012 cũng góp phần làm lợi nhuận sau thuế tăng 67% đạt 29,16 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của BBC đạt 1.052,8 tỷ đồng, tăng 13,2%. Lợi nhuận sau thuế tăng 73,6%, đạt 44,95 đồng, thời vượt kế hoạch 24,2 % (36,19 tỷ đồng) .

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu BBC đóng cửa dao động trong biên độ 31.600 – 32.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 15.937 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 509 triệu đồng/phiên.

Dương Thùy - Người Đồng Hành

BBC: Về đích ngoạn mục, lợi nhuận quý 4 tăng 67%

10 3666 56 reviews

(NDH) Năm 2013, doanh thu thuần của CTCP Bibica (mã BBC-HOSE) đạt 1.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,95 tỷ đồng, vượt kế hoạch 22,95%.