Năm 1983, UBND xã Duyên Hà có chia cho vợ chồng bà Phạm Thị Thúy một mảnh đất ở có ao vườn liền kề tại Đội 3, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội với tổng diện tích là 711 m2 (đất ở là 511 m2 và đất ao là 200 m2).

Việc chia đất nói trên còn thể hiện cụ thể trên bản đồ năm 1987, tờ bản đồ số 1, thửa đất số 111 với tổng diện tích đất ở là 511 m2 đất ở và diện tích đất ao liền kề là 200 m2 mang tên người sử dụng là ông Bùi Đắc Phương (là chồng bà Thúy). Nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì mà năm 2005, trong khi làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các cấp chính quyền xã Duyên Hà và huyện Thanh Trì lại thu thuế và dự kiến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình bà Thúy chỉ với diện tích đất là 484 m2 (còn thiếu 227 m2 so với diện tích đất thực tế mà gia đình bà Thúy đang sử dụng). Nhận thấy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên của UBND huyện Thanh Trì là chưa chính xác, gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình bà Thúy, vì vậy gia đình bà Thúy gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của huyện Thanh Trì, nhưng đến nay những kiến nghị chính đáng nói trên đều không được xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì sớm kiểm tra, làm rõ và trả lời những kiến nghị chính đáng của người dân.

THÀNH ĐẠT (Hà Nội)