Giadinh.net - Tên Thành biết rõ chị S bị bệnh tâm thần, nhưng hắn vẫn giở trò đồi bại.