Tùng và Duy khai nhận mang theo dao chọc tiết lợn để cướp tài sản của những đôi nam nữ có đeo nữ trang cũng như mang theo tiền trên đường vào ban đêm