Từ 0h00 ngày 10/8 tới, trạm thu phí BOT Dốc Xây trên QL1 (giáp danh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình) sẽ tạm dừng thu phí. Nguyên nhân do mức lợi nhuận của nhà đầu tư đã vượt so với hợp đồng đầu tư xây dựng tuyến đường tránh TP. Thanh Hóa.

Lý giải về việc này, Bộ GTVT cho rằng, dự án BOT đường tránh TP.Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 822 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 27 năm 8 tháng, thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian thu giá, quyết toán chi phí đầu tư, một số chỉ tiêu tính, phương án tài chính thay đổi.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án giảm 36 tỷ đồng, từ 822 tỷ đồng xuống 786 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư là 156 tỷ đồng, vốn vay 489 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng.

Bat ngo dung thu phi tram BOT Tao Xuyen - Anh 1

Tạm dừng thu phí trạm BOT Dốc Xây trên QL1 từ 10/8 tới (Ảnh Vũ Điệp)

Đặc biệt, qua theo dõi của Bộ GTVT, lưu lượng phương tiện thực tế qua trạm thu, giá tăng cao hơn so với dự kiến tại hợp đồng dự án vì lý do di dời vị trí trạm thu phí từ Tào Xuyên đến Dốc Xây là khu vực có lưu lượng xe cao hơn so với vị trí cũ…

Bộ GTVT cũng cho rằng, những chỉ tiêu đầu vào để tính phương án tài chính thay đổi dẫn đến thời gian thu hoàn vốn của dự án từ 27 năm 8 tháng giảm xuống còn 7 năm 2 tháng, thời điểm thu tạo lợi nhuận của nhà đầu tư sớm hơn dự kiến 20 năm. Việc giữ nguyên thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm như hợp đồng ban đầu là chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT tải đã giao Tổng cục Đường bộ đàm phán với nhà đầu tư điều chỉnh mức lợi nhuận. Tính đến ngày 31/7 vừa qua, nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm. Số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết 31/7 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư mà Tổng cục đã đưa ra.

Vì những lý do trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm Tào Xuyên từ 0h 00 ngày 10/8 tới đây để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Vũ Điệp