Nhận định nền giáo dục nước ta đang đi chệch hướng, theo xu thế "đại học hóa phổ thông", khiến học sinh ra trường thiếu kiến thức xã hội, khó hòa nhập cuộc sống, độc giả Vũ Mạnh Tiến (Hà Nội) đã đưa ra đề xuất giải pháp tổng thể cho giáo dục Việt Nam.