[Kênh14] - Dạo này hắn có những hành động rất chi là… kì quặc. Giải thích chúng thế nào đây?