Báo cáo với UBND TP.HCM về tình hình xử lý lấn chiếm sông, rạch trên địa bàn TP, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết trong năm 2012, tình trạng lấn chiếm sông, rạch trên địa bàn TP xảy ra rất nhiều nhưng xử lý không được bao nhiêu.

Cụ thể, qua kiểm tra, toàn TP đã phát hiện đến 38 trường hợp lấn sông, rạch nhưng đến nay mới xử lý được 13 trường hợp. Nâng tổng số vụ vi phạm còn tồn đọng do lấn chiếm sông, rạch lên đến 61 trường hợp (tăng 69% so với năm 2011).

Đối với tình trạng xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ sông, rạch cũng gia tăng, nhưng xử lý ít. Trong năm 2012, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện 51 trường hợp xây dựng vi phạm hành lang quy hoạch nhưng đến nay mới xử lý được 5 trường hợp. Điều này đẩy số vụ vi phạm xây dựng hành lang bảo vệ bờ sông, rạch chưa xử lý được trên toàn TP lên 125 trường hợp (tăng 58% so với năm 2011).

Đình Sơn