Hàng trăm kẻ tình nghi đã bị bắt tại Mỹ và 21 trẻ vị thành niên đã được cứu thoát khỏi những đường dây mãi dâm trẻ vị thành niên, đây là kết quả sau 5 ngày bủa vây những mạng lưới "má mì" tại quốc gia này.