Đúng 9h10, các đại biểu bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên từ hội trường:

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 1

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 2

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 3

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 4

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 5

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 6

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 7

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 8

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 9

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 10

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 11

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 12

Bat dau bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 13

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

(Ảnh chụp qua màn hình)