Ở nước ngoài, có những loại hình bar phong phú và độc đáo mà không phải ai cũng biết. Các hình thức giải trí tại bar cũng phong phú như chính nhu cầu xả stress và gu giải trí khác nhau của khách hàng.