Mặc dù không make up, mà Bảo Trân lại vốn rất ăn ảnh, nên trông "cô dâu 12 tuổi" già dặn của ngày nào đã trở thành một cô học sinh trong sáng...

Theo Kênh 14