SGTT.VN - Tổ chức theo dõi tình trạng buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế (TRAFFIC) Đông Nam Á – chương trình Tiểu vùng Mekong vừa phối hợp với chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ra mắt dự án đầu tiên tại Việt Nam nhằm bảo tồn nguồn dược liệu.

Dự án sẽ tập trung bảo vệ các loài cây thuốc đang bị đe dọa bởi việc thu hái không bền vững và sự suy thoái môi trường sống, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này. TRAFFIC sẽ hỗ trợ tập huấn nhân công địa phương về quản lý tài nguyên thực vật ngoài tự nhiên, giám sát quy trình thu hái và các kỹ thuật về thu hái bền vững, cũng như tăng giá trị sản phẩm. Hiện có khoảng 50.000 –70.000 loài thực vật đang bị buôn bán và sử dụng để sản xuất các sản phẩm dược liệu trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, các loài này đang bị thu hái với nhiều kỹ thuật không bền vững khiến chất và lượng đều suy giảm.