- Nhân kỷ niệm 15 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Bảo tàng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN), nhân kết thúc dự án "Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam" và để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng DTHVN tổ chức trưng bày Một thoáng Đông Nam Á.

Trưng bày được mở cửa vào 17 giờ ngày 4/10/2010 tại phòng trưng bày chuyên đề ở tầng 2 trong tòa nhà “Trống đồng” của Bảo tàng DTHVN, với mục đích giới thiệu tòa bảo tàng mới về các dân tộc Đông Nam Á sẽ ra mắt trong tương lai. Việc xây dựng tòa bảo tàng mới này là để giúp công chúng thấy được mối quan hệ giữa các dân tộc ở Việt Nam với các dân tộc trong cùng khu vực Đông Nam Á – những chủ nhân đã sáng tạo và đang bảo tồn một nền văn hóa vừa đa dạng, vừa thống nhất; đồng thời cũng nhằm thể hiện trách nhiệm của Việt Nam - thành viên ASEAN - trong việc giới thiệu và bảo tồn văn hóa khu vực. Ý tưởng đó được từng bước triển khai từ nhiều năm nay. Tòa bảo tàng về các dân tộc Đông Nam Á - tòa nhà “Cánh diều” - do Công ty tư vấn kiến trúc của Trường đại học Xây dựng Hà Nội thiết kế và Viện Khoa học xã hội Việt Nam là chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2007. Khi hoàn thành, Bảo tàng DTHVN sẽ có thêm một tòa bảo tàng, với các không gian cho trưng bày thường xuyên, trưng bày chuyên đề, bảo quản hiện vật, hoạt động giáo dục… về văn hóa Đông Nam Á. Trưng bày Một thoáng Đông Nam Á được coi như là một phác họa của trưng bày Văn hóa Đông Nam Á trong tòa nhà “Cánh diều” đang được chờ đợi, và nó sẽ kết thúc khi tòa bảo tàng mới ấy mở cửa đón công chúng. Những năm qua, Bảo tàng DTHVN cử nhiều đoàn sưu tầm đến các nước Đông Nam Á. Nhờ sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan văn hóa, bảo tàng, các nhà khoa học, nhà sưu tầm tư nhân, đặc biệt là những người dân đang bảo tồn văn hóa tại mỗi nước, Bảo tàng đã sưu tầm được nhiều hiện vật và tư liệu. Công tác chuẩn bị trưng bày được thực hiện với sự trợ giúp quan trọng của một dự án hợp tác song phương Việt – Pháp do Đại sứ quán Pháp và Viện Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì: Dự án “Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam” (thường gọi là dự án FSP Bảo tàng học). Từ năm 2005 đến nay, các chuyên gia Pháp không chỉ giúp thực hiện phương án thiết kế không gian trưng bày, tham gia tư vấn thiết kế tòa nhà, tư vấn nhiều lĩnh vực về bảo tàng học, mà còn cùng các cán bộ của Bảo tàng DTHVN xây dựng nội dung cho các trưng bày trong tòa bảo tàng về các dân tộc Đông Nam Á: xây dựng lộ trình khoa học, lựa chọn hiện vật, ảnh và phim, tư vấn biên soạn hệ thống bài viết, chú giải, hình thành catalogue, thiết kế đồ họa...