Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cảnh báo, có ý kiến cho rằng bão số 1 sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), song người dân và chính quyền các địa phương không được chủ quan bởi bão vẫn có thể đổi hướng.