Ngày tết gia đình người Việt nào cũng nhiều thực phẩm hơn ngày thường. Trong điều kiện dư thừa như thế, thực phẩm khó được bảo quản tốt, dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe.