Nhìn vào số người bình quân, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam không cao. Năm 2015, chi tiêu bình quân đầu người chỉ có 49 USD, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 388 USD/người của ASEAN

Bao Nhat: Viet Nam hien dai hoa quan su coi trong hai quan, khong quan - Anh 1

Tàu ngầm Kilo trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam

Theo Viettimes.vn