(VietNamNet) – Tòa phúc thẩm vừa xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo và việc gia đình bị hại làm đơn bãi nại để giảm án cho bị cáo Quảng Thị Kim Hoa.