XHTTOnline: Bảo mật dữ liệu ở máy tính đã có rất nhiều phần mềm hỗ trợ nhưng bảo mật trong ổ CD\DVD thì không có nhiều. Bất cứ ai có được đĩa CD\DVD của bạn họ đều có thể truy cập nội dung đĩa một cách tự do, tự do sao chép....