(VietNamNet) - Trong cuộc điều tra, có 21,2% cặp vợ chồng đã kết hôn cho biết đã trải qua một trong những hình thức bạo lực gia đình như bị đánh, mắng, nhục mạ... Hành vi bạo lực gia đình vẫn tồn tại ở 1/5 các cặp vợ chồng.