Nhiều người không thể không công nhận Khánh rất tài năng khi tận mắt chứng kiến cậu chơi nhạc.

Hàn Triệt