(NDHMoney) Với nhiều người, lựa chọn giữa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thời kì và bảo hiểm nhân thọ trọn đời luôn là một câu hỏi khó. Và không phải lúc nào bảo hiểm thời kì với lợi thế giá rẻ cũng là lựa chọn tối ưu.

Bạn không phải là người duy nhất băn khoăn lựa chọn bảo hiểm thời kì hay bảo hiểm trọn đời bởi đơn giản chúng đều có những ưu điểm tuyệt vời. Tuy vậy, việc xác định thời gian bạn mong muốn khoản bồi thường còn có hiệu lực được đánh giá là yếu tố then chốt giúp bạn lựa chọn hợp đồng bảo hiểm phù hợp với mình. Ví dụ, có một số nhu cầu tồn tại trong một thời gian giới hạn như các khoản mua, vay thế chấp hay khoảng thời gian từ nay đến khi con bạn trưởng thành và có thể tự lo toan cuộc sống... Mặt khác, nếu bạn cần bảo hiểm để thay thế thu nhập của bạn nếu trường hợp xấu xảy ra thì có lẽ bạn cần bảo hiểm trọn đời. Hai loại nhu cầu như trên là những ví dụ về việc bạn có cần mua bảo hiểm cho toàn bộ phần đời còn lại hay không. Nếu những nhu cầu tài chính của bạn kéo dài hơn 30 năm, có nhiều loại chính sách bảo hiểm khác nhau mà bạn nên tham khảo để sử dụng thay vì mua bảo hiểm thời kì. Ban đầu, mức phí bảo hiểm trọn đời (hay các hình thức bảo hiểm lâu dài khác) có thể sẽ cao hơn tuy nhiên nó mới đúng là chính sách phù hợp và mang lại nhiều lợi ích hơn cho bạn và gia đình.